روز جهانی کودک مبارک باد

● رفتار هر جامعه با کودکان مهمترین محک ارزیابی درجه انسانی بودن و آزاد بودن آن جامعه است.کودکان مقدم‌اند،بر هر چیزی،بر هر ملاحظه و منفعت ملی،اقتصادی،سیاسی،ایدئولوژی و مذهبی.با توجه به این واقعیت که هیچ کودکی بدودن دخالت،مراقبت،و سرپرستی بزرگسالان امکان ادامه زندگی نخواهد داشت،با در نظر داشتن اینکه وجود پدر و مادر بیولوژیک،یا غیر بیولوژیک،افراد،سرپرستان خصوصی،و نهادهای اجتماعی و دولتی برای نگاهداری و مراقبت از کودکان ابتدایی‌ترین شرط ادامه حیات و رشد کودکان است،و با توجه به این واقعیت که کودک امکان دفاع از خود و احقاق حقوق خود را ندارد،منافع کودکان باید مقدم بر هر منفعتی در خانواده و در جامعه قرار داده شود.

● کودکان مستقل از جنسیت،نژاد و رنگ،طبقه اجتماعی،فرهنگ و موقعیت خانوادگی،ملیت و قومیت،زبان و میزان ثروت و دارایی و درآمد خانواده،جغرافیای محل زیست،ایدولوژی حاکم،و اعم اینکه داخل یا خارج از ازدواج بدنیا آمده باشند،مستقل از میزان توانایی و یا عدم توانایی جسمی و روانی،همه در مقابل حقوق انسانی،برابر و یکسان هستند.هر کودک حق یک زندگی شاد،ایمن و خلاق را دارد.تضمین رفاه و سعادت هر کودک،مستقل از وضعیت خانوادگی،با جامعه است.همه کودکان و نوجوانان باید استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی،در بالاترین سطح ممکن، را داشته باشند.

● هر نوع آزار کودکان در خانوداه،مدارس،و موسسات آموزشی در سطح جامعه به طوری کلی باید ممنوع باشد.ممنوعیت اکید تنبیه بدنی،ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب و ترساندن کودکان از نشانه‌های اصلی و اولی یک جامعه انسانی و برابر در مقابل کودکان است.هر نوع تعرض به جسم کودک،از جمله به بهانه مذهب،سنت و رسوم( ختنه،سوراخ کردن گوش و…)،انجام عمل جراحی روی کودکان و انجام آزمایشات دارویی بر روی کودکان،جز در مواردی که مستقیما معطوف به سلامت کودک و پیشگیری از بیماری‌ها انجام می‌شود،ممنوع است.

● هر گونه کار حرفه‌ای برای کودکان زیر 16 سال ممنوع و فشار جسمانی و روانی محسوب می‌شود.

● کسانی که به هر طریق و به هر توجیهی مانع برخورداری کودکان،اعم از دختر و پسر،از حقوق مدنی،و اجتماعی خویش،نظیر آموزش،تفریح، و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی مخصوص کودکان می‌شوند،تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.در یک جامعه‌ی انسانی و برابر باید تمام زمینه‌ها برای رشد و شکوفایی کودک فراهم باشد.هیچ نهاد و موسسه‌ای حق جدایی و تبعیض علیه کودکان بر اساس نوع جنسیت،و به دنیا آمدن آنان در خارج و داخل محیط ازدواج را ندارد.

● در جوامع مذهب‌زده،فقرزده و با فرهنگ‌های عقب‌مانده و ارتجاعی،تبعیض نسبت به کودکان دختر بعلاوه در قوانین،مقررات و اخلاق رسمی جامعه مشروع و مجاز است.لذا برابری کامل کودکان اعم از دختر و پسر در کلیه شئون زندگی،مبارزه‌ای بی‌وقفه علیه تبعیض و نابرابری بین کودکان دختر و پسر را ایجاب می‌کند.

● استفاده از عناوینی نظیر دوشیزه،بانو،خواهر و هر لقبی که کودک دختر را به اعتبار موقعیتش در قبال پسر تعریف می‌کند،در مکاتبات رسمی توسط مقامات و نهادها و بنگاها دولتی و خصوصی و زندگی روزمره ممنوع و تبعیض‌آمیز است. باید کلیه اشارات تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز نسبت به زنان و دختران از کتب و منابع درسی حذف گردد و باید مواد درسی لازم برای تفهیم برابری زن و مرد گنجانده شود.

● تحمیل کار خانگی و یا وظایف ویژه خانه‌داری به دختران در خانوداه در جامعه‌ای انسانی و برابر ممنوع است.کودکان باید به جای کار و مشقت،مشغول شادی و تفریح باشند.

●مذهب باید امر خصوصی بزرگسالان شمرده شود.کودک از بدو تولد بی‌مذهب است.هر گونه برخورد مذهبی با کودک باید ممنوع و جرم اعلام شود.داشتن و نداشتن مذهب امر خصوصی بزرگسالان است.کودکان فاقد مذهب و عقاید خرافی و قدرگرایانه‌اند.مذهب‌زدایی از محیط رشد و پرورش کودکان از ملزومات فراهم کردن شرایط باز و امن برای پاسخ‌گویی به نیازهای رشد و پرورش کودکان است.لذا جامعه و نهادهای اداره جامعه موظف‌اند کودکان را در مقابل مذهب مصون نگاه دارند.

●ختنه کردن کودکان جرم است.کودکان نباید ابزار ادای اعتقادات و رسومات مذهبی و پوسیده باشند.کودک باید از هرگونه آزار و تغییر در اندام‌وارگی اش مصونیت داشته باشد.
هر گونه مدرسه مذهبی برای کودکان باید ممنوع اعلام گردد.کودکان نباید قربانی خرافات و اعتقادات بزرگ سالان و نهادهای ارتجاعی شوند.

?روز جهانی کودک مبارک?
@adabyate_diga