انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیت

نوشته کاوه خلیل زاده

انباشت از طریق سلب مالکیت منحصر به انباشت اولیه و دوره گذار از فئودالیسم به سرمایه داری نیست انباشت از طریق سلب مالکیت امری ذاتی شیوه تولیدسرمایه داری و بعنوان یکی از سرشت نشان های سرمایه داری در جریان است . انباشت از طریق سلب مالکیت، هم‌پای هژمونی یافتن سیاست های نئولیبرالی و گسترش سرمایه مالی و نهاد های مالی اعتباری شتاب بیشتری گرفته ، در جوامعی که حاکمیت نئولیبرالی برای حفظ وتثبیت حاکمیت خود بیشتر ین اتکا را بر قوه قهریه دارد،فرایند انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیت با موانع کمتری روبرو ست ،هم از این رو در این جوامع عمده گی و شدت بیشتری دارد ،گرچه بحران مالی سال ۲۰۰۸ و « نجات» نهادهای مالی و اعتباری وال استریت توسط دولت آمریکا وبسته های نجات مالی که هزینه حدود ۷۰۰ میلیارد دلاری آن بر دوش مالیات دهندگان بود ،نمونه ای از گستردگی جهانی انباشت از طریق سلب مالکیت بدست میدهد .شاید از این منظر مسئله بحران موسسات مالی اعتباری در کشور، وام‌های چندین میلیاردی ومعوقات بانکی،اختصاص بودجه دولتی برای حل معضل موسسات اعتباری همچنین افزایش نقدینگی و کاهش نرخ ریال و اختلال در بازار ارز قابل بررسی باشد .

پ.ن: قصد م از نوشتن استاتوس درمیان گذاشتن این نظر بود که ریشه های نوسانات اخیر نرخ ارز و بحران موسسات مالی اعتباری و افزایش نقدینگی را میباید در روابط درهم تنیده اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور جستجو کنیم . تلاشی در کار است که مسایل فوق به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها ربط داده شود . گرچه تاثیر وتاثر خروج آمریکا از برجام بر معضلات اقتصادی بخشی از ماجرا ست اما بیشتر چون پوششی بر شفاف شدن ریشه معضلات سایه می‌افکند و محمل مناسبی برای فروکاستن ریشه های معضلات اقتصادی محسوب می‌شود.
کامنت لطیف عزیزیان:

بنظر من داستان جدید ترامپ و شرکا در رابطه با تحریمهای جدید یک کارزار عوام فریبانه و تبلیغاتی است که مطرح میکنند. تحریمها در ایران از سه سال پیش شروع شده بود. تلاش امریکا در واقع مهار کردن اعتراضات مردم است و این مهار کردن از طریق فشار مالی به مردمی است که به تجربه دریافته ایم که فقر و تحریمها باعث انقلاب نمیشود!