۲۴ ساعت خواب و بیداری

نوشته صمد بهرنگی

 

خواننده عزیز!

قصه "خواب و بیداری" را برای این ننوشته ام
که برای تو سرمشقی باشد.
قصدم این است که بچه های هموطن خود را
بشناسی و فکر کنی که چارهِ ی درد آنها چیست؟

اگر بخواهم همه آنچه را که در تهران برسرم آمد بنویسم چند کتاب میشود و شاید همه را خسته کند. از این رو بیست و چهار ساعت آخر را شرح میدهم که فکر میکنم خسته کننده هم نباشد
برای ادامه قصه کلیک کنید
 

از همین نویسنده میتوان خواند: