“مریله فرانکو” ترور شد!

مریله فرانکو، فعال حقوق زنان در شهر ریودوژانیرو برزیل ترور شد! محرومان و فرودستان، به ویژه زنان برزیل، دوستدار او بودند، چراکه مریله فرانکو همواره از حقوق آنها در همه‌ی عرصه‌ها پشتیبانی می‌کرد. وی عضو حزب "سوسیالیست و 

آزادی" و عضو "شورای شهر" ریودوژانیرو نیز بود

ادامه ی مطلب از  ساسان دانش 

در جای جای این جهان، زنان و فرودستان جامعه، مبارزه می‌کنند تا زندگی انسانی را در این کره‌ی خاکی برقرار کنند. در ایران نیز آزادیخواهان بی‌شماری هم‌اینک در زندان هستند، حال گلرخ ایرایی به خاطر اعتصاب غذا بسیار وخیم است و بسیاری از جوانان در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی، زیر بدترین شکنجه‌ها ایستادگی می‌کنند تا فریاد آزادی خاموش نشود، روش و عملکرد سردمداران جمهوری اسلامی از تروریست‌های برزیل بدتر است که با چنین شیوه‌هایی گلرخ‌ها را به آستانه‌ی مرگ کشانده‌اند و بسیاری را زیر شکنجه کشتند و نام خودکشی بر آن نهادند.

یاد همه‌ی آزادیخواهان جهان، یاد مریله فرانکو و یاد مبارزان راه آزادی ایران گرامی باد و امید که دیوار و میله‌های زندان‌های ایران فروبریزند و زندانیان سیاسی و اجتماعی آزاد شوند

 

ساسان دانش 2018 بیست و دوم مارس برابر با 2 فروردین 1397