معرفی کتاب

کتابهای صوتی سید محمدعلی جمالزاده
 خلقیات ما ایرانیان  با صدای ناصر زراعتی

فارسی شکر است

شیخ و فاحشه
ویلان دوله

کباب غاز

کتابهای صوتی علی اکبر سعیدی سیرجانی 

شیخ صنعان با صدای ناصر زراعتی

در آستین مرقع

سیمای دو زن

 

قلعه حیوانات : نوشته جورج اورول

 

کتابهای بزرگ علوی

گیله مرد ؛ داستان ۱۴صفحه ، اجتماعی ، داستانهای کوتاه ، داستان صوتی گیله مرد
ورق پاره های زندان ؛۱۵۴ صفحه ، اجتماعی
نامه ها ؛ ۱۵۲ صفحه ، مجموعه داستان ، اجتماعی
دیو دیو – وبا – یکه و تنها ؛۷۲ صفحه ، مجموعه داستانهای کوتاه ، اجتماعی
چشم هایش ؛ رمان ، اجتماعی ، صوتی mp3
 سالاری‌ها ؛ داستان و رمان خارجی، داستان و رمان ایرانی نزدیک به ۶ ساعت mp3
پنجاه و سه نفر ؛ ۳۲۸ صفحه رمان ، داستان سیاسی اجتماعی
میرزا ؛ ۱۹۲ صفحه  رمان ، داستان سیاسی اجتماعی​
چمدان ؛  رمان ، داستان سیاسی اجتماعی​ صوتی ۵ ساعت و ۳۷ دقیقه