به یاد بنیانگذاران ۸ مارس

کلارا زتکین(سمت چپ درتصویر)، از بنیانگذاران اولیه روز جهانی زن (8 مارس) در کنار روزا لوکزامبورگ از رهبران و نظریه پردازان حزب کمونیست آلمان که در سال 1919 از سوی پلیس آلمان دستگیر و اعدام شد. 
زتکین و لوکزامبورگ دو یار جدا نشدنی بودند و این عکس مربوط به سال 1910 است.
روزا لوکزامبورگ (۱۸۷۰ – ۱۹۱۹) انقلابی و لیدر سوسیالیست و کمونیست آلمانی و لهستانی‌تبار بود. 

روزا لوکزامبورگ یکی از مهم‌ترین چهره‌های سوسیالیستی در آغاز قرن بیستم و یکی از ناقدین برجسته تز سانترالیسم دموکراتیک مطرح شده از جانب لنین بود. اکثر منتقدین یکی از عوامل اصلی در شکست سوسیالیسم در شوروی همین مقوله سانترالیسم است که با دموکراسی مستقیم کارگری در تضاد و باعث دیکتاتوری فردی در حزب شد. بنیانگزار استالینیسم شخص خود لنین بود.
او از مهم‌ترین چهره‌های سوسیالیستی در آغاز قرن بیستم و یکی از ناقدین برجسته لنین بود که سانترالیسم دموکراتیک مطرح شده از جانب لنین را بشدت نقد میکرد.
او از اصلی‌ترین بنیان‌گذاران حزب اتحادیه اسپارتاکیست (بعدها:حزب کمونیست آلمان) بود.
به سال ۱۹۱۹ در پی یک شورش ناموفق، توسط دولت آلمان دست‌گیر و به هم‌راه دیگر رهبران حزب کمونیست آلمان من‌جمله، کارل لیبکنِشْت، تیرباران شد. 
لوکزامبورگ و لیبکنشت از چهره‌های محبوب نزد اکثر سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها هستند.

کلارا زتکین (۱۹۳۳-۱۸۵۷)، مبارز کمونیست و سوسیالیست حقوق زنان، از رهبران جنبش بین‌المللی زنان بود.
زتکین از اعضای هیات رئیسهٔ حزب سوسیال دموکرات آلمان بود.او از رفقای قدیمی رزا لوکزامبورگ بود و در تشکیل فراکسیون اسپارتاکیست‌ها و حزب کمونیست آلمان، کمک‌های بسیاری به او کرد. 
زتکین از حکومت شوروی پشتیبانی می‌کرد.کلارا زتکین مسئله زنان را با دیدگاه مارکسیستی نگریسته و مانند فردریش انگلس و آگوست ببل رهایی زنان را در مشارکت زنان در امر تولید، و در گرو سرنگونی نظام سرمایه‌داری عنوان می‌کند.
زتکین یکی از بنیانگذاران هشت مارس به عنوان روز جهانی زن است.
در همین رابطه میخوانید