شورای ا.ن.ک.س در حکومت کانتون‌ها مشارکت می‌کند!

شنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت  فرات-۱۵:۰۰

امروز, شنبه, نشست دوجانبه میان «حکومت کانتون‌های غرب کردستان و شورای ا.ن.ک.س» در روز پنجم ادامه می‌یابد. روز گذشته در پی گفتگوهای انجام شده درکی متقابل ایجاد شد
و شرط ا.ن.ک.س برای سهم 50 درصدی از حکومت کناری گذاشته شد. در پی گفتگوهای انجام شده درکی متقابل ایجاد شد و شرط ا.ن.ک.س برای سهم 50 درصدی از حکومت کناری 
گذاشته شد. بنا به گزارش روژنیوز, دیروز جمعه, چهار نشست میاان مدیریت‌های کانتون‌های غرب کردستان و «شورای میهنی کردهای سوریه(ا.ن.ک.س)» برگزار شد. در آغاز نشست
نخست, مدیریت کانتون‌ها پروژه‌ای به شورای ا.ن.ک.س پیشنهاد کرد و آن شورا هم پس از بررسی پروژه طی یک نشست جداگانه, در چارچوب دو ماده آن را پذیرفته و به توافق رسیدند
نخست در مورد تشکیل کمیته‌ای سیاسی توافق دوجانبه صورت گرفت. مدیریت کانتون‌ها پیشنهاد می‌کنند که نام «کمیته سیاسی» به «کمیته دموکراتیک کردها» تغییر یابد. درنشست‌های سابق شورای ا.ن.ک‌.س خواهان سهم 50 درصدی از حکومت غرب کردستان بود, اما مدیریت کانتون‌ها با آن مخالفت کرد. در نشست‌های روز چهارم, هر دو طرف به توافق رسیدند که: 40 درصد سهم شورای ا.ن.ک.س , 40 درصد سهم خودمدیریتی کانتون‌های غرب کردستان و 20 درصد هم سهم احزابی باشد که عضو این دو جناح نیستند. این جناح‌ها هم‌اکنون در حال گفتگو برای تشکیل مدیریتی مشترک هستند.
همچنین ماده دومی که در نشست‌های روز چهارم با حضور اعضای ا.ن.ک.س این است که شورای ا.ن.ک.س راضی شده که در تشکیل حکومت کانتون‌های خودمدیر غرب کردستان مشارکت کند, اما بر سر برخی مواد با هم اختلاف دارند. یکی از آن موارد, این است که خواستار تغییر عنوان «خودمدیر» هستند. همچنین سیستم غیرمرکزی خودمدیریتی به «سیستم مرکزگرا» مبدل گردد

مدیریت کانتون‌ها به شورای ا.ن.ک.س گفته‌اند که می‌توانند در مورد آن موارد مورد اختلاف گفتگو کنند. همچنین پیشنهاد شده که یک کوردیناسیون برای هر سه کانتون غرب کردستان تشکیل گردد که بهتر از یک سیستم مرکزی است.
شورای ا.ن.ک.س در ارتباط با ماده دومم درخواست کرده که قانون سازماندهی احزاب مورد تجدیدنظر قرار گیرد و مدیریت کانتون‌ها هم آن را پذیرفته است. پیش‌بینی می‌شود که این قانون در جریان نشست‌های دوجانبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تغییر یابد.
امروز  که روز پنجم نشست‌ها است, در مورد سهم 20 درصدی دیگر احزاب گفتگو می‌شود و باید تعیین گردد که چگونه اجرایی شود.
یکی دیگر از مواردی که باید در نشست امروز بر سر آن تبادل‌نظر صورت گیرد, مسئله ارتش در غرب کردستان است. مدیریت کانتون‌های غرب کردستان می‌گوید باید شورای ا.ن.ک.س در نیروی ی.پ.گ جای گیرند و این مسئله باید با گفتگو میان آنها و ی.پ.گ شفاف‌سازی شود

"کانتونهای "کردستان سوریه آزمایشگاه آنارشیزم -کوردی!
نوشته شده به تاریخ 12 آذر 1393

نگاهی نزدیکتر به طراحی اوجالانی برای غلبه به دیکتاتوری
از: سعید صالحی نیا 
Salehinia@aol.com

 مقدمه:
 

 بحثها پیرامون پروژه کانتونها در کردستان سوریه ، از حوزه "مبارزه بر علیه داعش" دارد فرا می رود و چپ و کمونیستهای ایرانی بیشتر کنجکاوی به خرج می دهند در مورد پروژه ای که ظاهرا نزدیک یکسالی هست در منطقه کردستان سوریه (کردستان غربی یا رژاوا) آغاز گردیده. تبلیغ برای این پروژه از دو سو انجام می شود.اول ناسیونالیستهای کرد و دوم بخشی از کمونیستها که این پروژه را با انقلاب اکتبر و کمون پاریس (که ماهیتی متفاوت با انقلاب اکتبر داشت) مقایسه می کنند و می ستاینداز دید من فعالین چپ حداقل باید این پروژه را بشناسند.زمان لازمست که اطلاعات به زبان فارسی ترجمه شود تا بحثها جدی تر شوند و اختلافات و مواضع گرایشات مختلف شکل جدی تر بخود بگیرندمن در مقاله ای جدا به یکی از دستاوردهای کانتون جزیره در موضوع حقوق زنان اشاره ای داشتم (3) و توضیح دادم که متد نوشتن این قوانین نشان می دهد که نویسنده این قوانین بین دو نگرش مدرن از مسئله زن و نگرش کاملا عقب مانده  سعی کرده پلی بزند و یک لحاف چهل تکه نتیجه این پروسه بوده. توضیح دادم که هر قانونی را باید در کانتکس شرایط اجتماعی و مادی و سطح مبارزه طبقاتی بررسی کرد و حتی اگر این قانون فاقد ایرادات جدی ذکر شده نبود هم باید از جهت مبانی مادی آن مورد بررسی قرار می رفت

در این مقاله مختصر سعی می کنم بر اساس چند سند(2)منتشر شده به زبان انگلیسی و فارسی نگاهی بیندازم به پروژه کانتونهای کردستان سوریه . اینجا هم طبعا تاکیید می کنم که این بررسی مختصر  نیاز به تدقیق دارد و خودش موضوع نقد و بررسی سایر خوانندگان می تواند باشد

(1)ماهیت پروژه کانتونها در کردستان سوریه چیست؟

پروژه کانتونها (گوشه ها به زبان فرانسوی) حاصل دوره ای است که زمینه اش بحران قدرت مرکزی در سوریه در طی سالهای اخیر که جنگ داخلی در سوریه شعله ورد شده از یکسو و قدرت گرفتن احزاب حامی اوجالانیزم در منطقه کردستان سوریه و اتحاد گرایشات کورد در منطقه کردستان سوریه (رژاوا) می باشدانقلاب اخیر  مردم سوریه بر علیه بشار اسد از حدود 4 سال پیش اغاز شد. بخش کردستان سوریه ابتدا بیطرفی اعلام کرد.منتهی با کشته شدن تعدادی رهبران این منطقه توسط حامیان بشار اسد، از سال 2012 بتدریج منطقه کردستان سوریه نیز بیشتر به سمت "خودمختاری" و ایجاد مناظق مستقل تمایل یافت.در اوایل 2014 متعاقب قدرت گرفتن نیروهای اسلامی در منطقه غرب کردستان سوریه ، مناظق کرد نشین سوریه بنوعی محاصره شدند و سه منطقه شبیه چزیره بنامهای زیر اعلام کانتون کردند

کانتون جزیزه: 21 ژانویه 2014 تاسیس شده، یک و نیم ملیون جمعیت دارد
کانتون کوبانی:27  ژانویه 2014 تاسیس شده ، یک ملیون جمعیت دارد
کانتون عفرین 29 ژانویه 2014 تاسیس شده و یک ملیون و سیصد هزار نفر جمعیت دارد

سازماندهندگان این کانتونها با الهام از اوجالان، اعلام کردند که این کانتونها به شیوه خودگردان توسط "خود مردم" اداره می شود. این مناطق ، نمایندگان خودشان، نظام قانون گذاری خودشان و نیروهای مسلح خودشان را دارند. در این مناطق "مالکیت محترم است" و "اموال اجتماعی متعلق به همه مردم و تحت نظارت مردم. کورد و عرب و ایزدی و ..همه با هم برابرند و مذاهب هم آزاد هستند در کنار یکدیگر. رهبران این کانتونها رسما اعلام کرده اند که نظریات اوجالان را مبنی بر پایان دوران حاکمیت دولت بر ملت دارند دنبال می کنند.

(2)آنارشیزم کوردی؟ یا گفتمان جدید؟

آیا پروژه کانتونها یک "پارادایم جدید" است؟(5). من فکر نمی کنم! مدتها قبل من از عروج آنارشیزم در دوران اخیر یاد کردم و عروج آن و لزوم پاسخگوئی آنرا گوشزد کردم(1). آنچه تا همینجا از کانتونها و بحث "خودگردانی دموکراتیک" منتشر شده ، بیش از یک پروژه آنارشیستی که در اسپانیا یا در امریکای جنوبی دورانی تمرین شده نیست! همان تنهاقضاتی را که پروژه های انارشیستی دارد ، این کانتونها نشان داده اند و بیشتر هم نشان خواهند داد. منتهی این پروژه انارشیستی اینبار درون فضا و فرهنگ ناسیونالیستی کوردی دارد ارائه می شود . طبیعی هم هست.پروژه های سیاسی دیگر هم این راه را رفته اند. مثلا "کمونیزم روسی" یا "کمونیزم ایرانی" یا کمونیزم چینی" همه رنگ و هوای منطقه ای و فرهنگی خود را گرفتند و "اهلی" شدند!

تناقضات آنارشیزم ، مهمترینش این مسئله "قدرت متمرکز" و "اتوریته" است که من در مقالات نقد آنارشیزم بازش کردم. ادعای آنارشیستها اینست که می خواهد دولت متمرکز را از بین ببرند و "مردم خودشان" حکومت کنند اما بطور عملی حکومت آنارشیستی حکومت الیت دیگریست! در این کانتونها هم تا همینجا احزاب معین "رهبران" خود را تحمیل جامعه کردند

بعد دیگر معضل آنارشیزم هم در برنامه کانتونها اینست که تکلیف مالکیت را نتوانستند معلوم کنند و به مالکیت "احترام" می گذارند! نتوانستند بطور واقعی مسئله مالکیت را در متن نفی نظام مزدبگیری حل کنند که لازم دارد که نظام سوسیالیستی اعلام شود . لذا با کلمات بازی کرده اند و نظام سرمایه داری با درک خرده بورژوائی را طراحی مجدد کرده اندادبیات و فرهنگ کانتونها، درون فرهنگ کوردی تعریف شده و انسان تبدیل شده به مردم کورد! و افق همزیستی بین انسانها به هویتهای ملی و قومی و مذهبی تنزل یافته. نثد پروژه کانتونها اتفاقا دست کمونیستها را می بوسد!

خلاصه:

این مقاله کوتاه را از اینجهت ارائه دادم تا متد معینی در نقد کانتونها را بگشایم.این متد از زاویه کمونیزم از زاویه سوسیالیزم مدرن و علمی از زاویه نقد آنارشیزم به سراغ کانتونها و نظریه اوجالانی می رود.کانتونها یک تجربه بسیار گرانبها هستند برای فعالین جنبش آزادیخواه.همانطور که مبارزات ردم اسپانیا بر علیه فاشیزم. کانتونها را باید از زاویه انساندوستی و کمونیزم مورد بررسی قرار داد.مبارزات مردم کردستان سوریه را باید بخشی از تجربه مبارزه بر علیه اسلام سیاسی دانست و ارج نهاد و تناقضات تئوریهای حاکم بر مبارزات مردم را برشمرد و از این تجارب همانطور که مارکس در نقد کمون پاریس درس گرفت، ما هم درس بگیریمتجارب کانتونها را باید خودی کرد و در نبرد تاریخی بر علیه نظام جهانی موجود و نظم سرمایه بکار گرفت.

منابع بیشتر:

(1) آرشیو نقدها به آنارشیزم (سعید صالحی نیا)

http://monazere-siasi.com/مقالات-سیاسی/مقالات-سال-٢٠١٤/625-آرشیو-نقدها-به-آنارشیزم-آپدیت-16-آوریل-2014

(2)منابع در موضوع کانتونهای کردستان سوریه:

کانتون، دموکراسی خودگردان روژاوا (گذار از دیکتاتوری به دموکراسی)-کتگره ملی کردستان، می 2014

https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2011/11/rojava-info-may-2014.pdf

خودمختاری دموکراتیک در رژاوا و ساختار آن(آرام نوبخت)

http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/10/rojava-canton.pdf

«ما جزاً دمکراسی بی دولت را در روژاوا ایجاد کرده ایم»(صالح مسلم محمد از رهبران حزب اتحاد  دموکراتیک سوریه) 
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=63898
(3)نگاهی به" قوانین ویژه زنان"، ارائه شده توسط رهبری کانتون جزیره غرب کردستان سوریه(سعید صالحی نیا)
http://monazere-siasi.com/
مقالات-سیاسی/مقالات-سال-٢٠١٤/727-نگاهی-به-قوانین-ویژه-زنان-،-ارائه-شده-توسط-رهبری-کانتون-جزیره-غرب-کردستان-سوریه
(4) روژاوا در پی دموکراسی بدون دولت!(تقی روزبه)
http://www.azadi-b.com/G/2014/12/post_290.html 
پارلمان جنوب کردستان کانتون‌های غرب کردستان را به رسمیت‌شناخت
اکتبر 16, 2014 — سایت خبری – سیاسی خاوران
 خبرگزاری فرات :پارلمان اقلیم جنوب کردستان پس از 13 ساعت گفتگو, کانتون‌های غرب کردستان را به رسمیت شناخت و از حکومت اقلیم جنوب کردستان خواست که در چارچوبی رسمی با کانتون‌ها همکاری و فعالیت کند.متن تصمیم امروز پارلمان اقلیم جنوب کردستان چنین است:1ـ پارلمان اقلیم جنوب کردستان از اراده خلق غرب کردستان پشتیبانی کرده و تحت هر مدل مدیریتی, بایستی حکومت بصورت رسمی با آن دادوستد کند.2ـ بایستی حکومت مطابق توانایی‌های خود با غرب کردستان همکاری کند.3ـ مراجع و طرف‌های مربوطه این تصیمیم پارلمان را اجرایی کنند.4ـ در صورتی که هر متن و تصمیمی برعکس تصمیم پارلمان باشد, قابل قبول نخواهد بود.5ـ این تصمیم پس از اعلام, در تمامی کردستان اجرایی می‌گردد