تغییر نام شمال ارس به «آذربایجان» و روایت جدایی از نگاه آنها

سری برنامه‌های فرقه که همزمان با هفتادمین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران از رادیو فردا پخش می‌شود، به بررسی این واقعه تاریخی اختصاص دارد. این دومین قسمت از این برنامه است.(بخش نخست سری مطالب «فرقه»، دیدیم که چگونه مناطق شمال ارس از ایران جدا شدند و به بخشی از روسیه تزاری تبدیل شدند. اما در آن زمان نه از آذربایجان در شمال ارس خبری بود و نه اصولا، ترکان این منطقه متحد بودند.)

در مدارس ایران، عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای، عهدنامه‌های ننگین خوانده می‌شوند. این توصیف اخلاقی تند به طور معمول در تبلیغات رسمی نیز تکرار می‌شود و برای کسانی که احساسات ملی‌ گریانه شدید دارند، توصیفی جز این قابل تصور نیست.