ارسال فایلهای صوتی و تصویری و فیلم به ایران

با فیلتر شدن فضای یوتوب در ایران امکان دسترسی به این فایلها موجود نیست. با عمل زیر میتوانید هر فایلی را که خواستید برای ایرانیان درون مرزی ارسال نمائید برای مثال
 
روش ارسال فایلهای Youtube به ایران!
 
برای مثال: قبل ار فایل Youtube دو حرف ss را مانند آدرس زیر اضافه و دکمه انتر را فشار دهید
https://www.ssyoutube.com/watch?v=ChPJCn0JO_g
 
صفحه جدیدی باز میشود با دکمه Download که فرم MP4 و پیکسل 360P را نشان میدهد. دکمه Download را فشار داده و فایل مربوطه را به درون کامپیوتر خود واریز کنید و سپس این فایل را برای دوستان خود برای مثال از طریق تلگرام ارسال نمائید… و
دوستان ساکن ایران میتوانند فایلها را برای هم دست بدست ارسال نمایند. خطرناکترین کار برای ارسال فایلها از طریق e-mail است! زیرا که تمامی
e-mail ها  خوانده میشود!