اطلاعیه/بیانیه

 منوهای این سایت شامل مجموعه ها و زیر مجموعه ها است که اگر به روی مجوعه ای کلیک کنید توضیحات یا منویی داده شده! برای مثال در بخش اندیشه ، با کلیک بر روی اندیشه ، لیستی از مجموعه آثار مارکس و انگلس داده میشود!

ارسال فایلهای صوتی و تصویری و فیلم به ایران

اطلاعیه نشست احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست پیرامون تحولات اخیر عراق

بیانیه ی سیاسی اعلام موجودیت ” شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران” PDF

بیانیۀ مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷/ word