رسالت پیامبر یا ماشین قتاله

پیامبر ما رحمته اللعالمین بود ایشان فقط به رسالت و وظیفه ی خودشان که از سوی خدا بهشون محول شده بود عمل می نمودند.همانطور که یک معلم اطلاعاتشو به دانش آموزان منتقل میکنه و یا یک پزشکی در باره ی خطر بیماری به مریض هشدار میده.
یکی از وظایف آن حضرت رسیدگی به آلت مبارکشان بود که در راستای آن همینطوری در راه خدا یکی پس از دیگری درو میکرد البته چپاول هم گاهی میکرد که نمک زندگیست اگر مصلحت باشد ایرادی ندارد. در پایان زبانِ ما در مقابل وصف بزرگی ایشان ناتوان است و من الله توفیق
جنايتهاي محمد برگرفته شده از كتابهاي معتبر اسلامي
1- قتل ابوعفك پيرمرد 120 ساله
2- قتل عبدالله بن أُبّی بن سلول العوفی(شخصي كه به عايشه تهمت زده بود )
3- قتل عصماء دختر مروان (جرم او این بود که علیه محمد به دلیل اینکه مرد دیگری به نام ابو عفک را کشته بود سخن گفته بود .)
4- قتل اميه بن صلف ابي صفوان (سعد چون از محمد شنيده بود كه او را بكشيد، پس او را كٌشت )
5- قتل عقبه بن ابي معيط (اطلاعات زیادی در مورد این شخص وجود ندارد، مگر اینکه او به همراه نضر بن الحارث به مدینه رفته بود تا چند سوال دشوار از محمد بپرسد تا با این آزمایش دریابد که آیا او یک پیامبر راستین است یا نه؟ محمد او را دشمن خواند و كٌشت )
6- قتل كعب ابن اشرف
7- قتل عمرو بن جحاش
8- قتل ابن سنينة
9- قتل نظر بن الحارث
10- قتل عصماء بنت مروان
11- قتل كنان بن ربيع
12- قتل مقياس بن سبابه
13- قتل الحويرث ابن نقيذ بن وهب بن عبد قصي
14- قتل عبدالله بن قتل
15- قتل رفيعه بن قيس الاجوسهمي
16- قتل عسير بن سريم و شماري از يهوديان ديگر
17- قتل سفيان ابن خالد
18- قتل عبدالله ابن سعد سعد بن ابي سرح
19- قتل فاطمه بنت ربيعه و ام قرفه
20- قتل ابو عفک
21- قتل سلام ابن ابي الحقيق اليهودي
22-قتل يك جاسوس (محمد گمان مي كرد كه او جاسوس است، پس او را كشت !)
23- محمد و اعدام یک شخص از روی گمان
24- اسير كردن کنان بن الربیع (شوهر صفيه )
لينك قتل هاي بيشتر با منبع

http://wikiislam.net/wiki/List_of_Killings_Ordered_or_Supported_by_Muhammad