دسته‌بندی نشده

«رابط کُرد» : تلاش های اسرائیل، داعش و ایالات متحدۀ آمریکا برای بی ثبات سازی ایران

بوسيله ى سارا عابد  2/3 سارا عابد به تحلیل خود را دربارۀ نقش برخی سازمانهای کُرد ادامه می دهد. از دیدگاه او این سازمانها را به شکل تحریف آمیزی در جلوی صحنه به نمایش گذاشته اند تا در چشم انداز جنگ برای ایجاد خاور میانۀ بزرگ به مثابه نمایندۀ کل جامعۀ کُردهای سوریه جلوه کنند. ولترشبکه | […]

آموزشی چالشها هشدار به کارگران کمونیست

آنچه در باره حزب کمونیست کارگری باید بدانید

  حکمتیسم؛ کاریکاتوری ِ بحران، در فقدان سازمانیابی طبقه کارگرایران!  آیا حکمتیسم راستین وجود دارد خطاب به هواداران حزب کمونیست کارگری   « هرج و ﻣﺮج ﮐﺎرﮔﺮی» ﻳﺎ«نطم کارگری» ؟  ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ « ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی»  در حاشیه انشعابات حزب کمونیست کارگری ایران چرا نباید به حزب کمونیست کارگری پیوست؟! بحران حککا نهفته در نظریات منصور حکمت! […]

آموزشی

کمونیسم چیست؟

کمونیسم یک افق اجتماعی است جامعه ای است که در آن هر کس به اندازه توان و استعدادش داوطلبانه کار می کند و به اندازه نیازش آزادانه از کلیه نعمات زندگی بهره مند میشود. در این نظام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ملغی میشود و کار از یک اجبار برای مزد و امرار معاش، به […]

آمار نقد اقتصاد سیاسی

ازدیاد فقر در جهان و تمرکز ثروت در دست اقلیتی چپاولگر

  دوشنبه 28 دی 1394 – 16:02:40 نیمی از ثروت دنیا دراختیار 62 نفر  سایت صدای اقتصاد به نقل از گاردین نوشت: گزارش جدیدی از آکسفورد نشان می‌دهد شکاف عظیمی بین فقرا و ثروتمندان ایجاد شده‌است تا جایی‌که ثروت 62 میلیاردر برابر با ثروت نیمی از جمعیت جهان است. در سال 2010 اعلام شده بود […]