آموزشی روزنامه نگاران ناسیونالیسم

کُردها، سلاح بی ثبات سازی جمعیِ واشنگتن در خاور میانه۱(۳)

بوسيله ى سارا عابد  مفسر سیاسی و روزنامه نگار مستقل فصل اول مانند مردم فلسطین، کُردها نیز آرزوی دستیابی به خود مختاری را در سر می پروانند. با وجود این، از دوران فروپاشی امپراتوری عثمانی، برخی از رهبرانشان بجای کشورهای نزدیک و همسایه با قدرتهای امپریالیستی متحد شدند. این رهبران و نزدیکانشان با پذیرش خدمتگذاری به […]